Emanet 731 epizoda

Bas u trenu kada je Nana stavila Fuatu noz ispod vrata dolazi Nedim koji počinje da udara Fuata kako Nana nebi shvatila da rade zajedno.

Kada je Nana došla u Yamanovu sobu, sjetila se trenutka kada joj je Yaman došao i dodirnuo joj kosu i rekao joj da ne odustaje i da skupi kosu i da je veže i da stane uspravno, Nana je uradila isto što joj je Yaman rekao a onda je Nana počela misliti da su neprijatelji ubili Fuata, jer su se bojali da će progovoriti!

Neko je ovo uradio i ko je to mogao da uradi? Tada je Nana sama sebi rekla da će tražiti ljude koji bi bili povezani sa ovim!