Mostovi života 4 epizoda

Dok je Doga kojoj je iznenada postalo gore s jakim bolovima, plašila sve, njezin zdravstveni problem natjerao ju je na veliku odluku. Fatih je želio da Doğa zamrzne školu dok se beba ne rodi. Omer, koji je takođe član konzervativne porodice, misterija je za Kivildžim.

Pogotovo kada ga upozna u sasvim drugom okruženju.Pošto je upoznala Omera u drugom okruženju, Kivildžim je zabrinuta da je neće prepoznati onaku kakva jeste. Iako kaže da nije važno, duboko u sebi zna da je zabrinuta zbog Omerovih misli.