Duhovi prošlosti 95 epizoda

Han ide sa Džejlan da traži svog oca. Gubi kontrolu misleći da bi Muzo mogao povrijediti oca. Han laže Dafije i Gulben da ne brinu, ali Safije ne vjeruje u ovo i zato napušta hotel sa Nadžijem. Gulben ne može da uvrijedi Esata i pristaje da ostane u hotelu još par dana.

Dok Gulben ne može da uvrijedi Esata, pristaje da ostane još par dana u hotelu. Han razmišlja o tome gdje je Muzo mogao da odvede svog oca, prima telefonski poziv u kojem mu neko kaže gdje se nalazi njegov otac. Konačno pronalazi oca dobro zdravlja, ali u stvarnosti borba tek počinje.